Co to jest czas pracy kierowców i co do niego zaliczamy?

0
Co to jest czas pracy kierowców i co do niego zaliczamy?

Definicję czasu pracy kierowców inaczej rozumieją przedsiębiorcy a jeszcze inaczej kierowcy. Na jedne zapisy związane z czasem pracy kierowców zwracają uwagę podczas kontroli inspektorzy ITD, a na inne inspektorzy PIP. Najważniejsze w całym zagadnieniu jest odróżnienie pojęcia "czasu jazdy" od "czasu pracy kierowców". Dzisiaj skupimy się na zagadnieniu czasu pracy kierowców. Co do niego zaliczamy, czego nie zaliczamy oraz jakie kary grożą za nieprzestrzeganie czasu pracy kierowców. 

 

Co zaliczamy do czasu pracy kierowców?

Nie ma jednej, neutralnej definicji czasu pracy kierowców. W zależności od poszczególnych aktów prawnych definicje czasu pracy kierowców różnią się od siebie. I niestety przedsiębiorca musi brać pod uwagę wszystkie obowiązujące przepisy.

 

 

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 roku

Czas pracy kierowców oznacza:

czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pracownik wykonujący czynności związane z przewozem znajduje się na swoim stanowisku pracy, jest w dyspozycji pracodawcy i wykonuje swoje funkcje lub czynności, to znaczy: 

 • czas poświęcony wszelkim czynnościom związanym z przewozem w transporcie drogowym

Czynności te, w szczególności obejmują:

 • kierowanie pojazdem
 • załadunek i rozładunek lub ich nadzór
 • podczas okresów oczekiwania na załadunek lub rozładunek, gdy ich czas nie jest znany
 • pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu
 • sprzątanie i konserwację techniczną
 • każdą inną pracę podejmowaną w celu wykorzystania zadania służbowego lub zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów
 • formalności administracyjne z policją, inspektorami, cłem itd.

 

Rozporządzenie WE nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2016 roku

Według artykułu 9  

2. Czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy, w której kierowca zwykle pracuje, nie jest liczony jako odpoczynek lub przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub w pociągu i posiada dostęp do koi lub do kuszetki.

3. Czas spędzony przez kierowcę kierującego pojazdem nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia do lub z pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, który nie znajduje się w miejscu zamieszkania kierowcy ani w bazie pracodawcy, gdzie kierowca zazwyczaj pracuje, jest traktowany jako „inna praca”

 

 

Rozporządzenie UE nr 165/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lutego 2014 roku

Według artykułu 34 pkt 5 - Kierowcy:

b) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:

Rejestracja czynności na tachografie

 

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 roku

 

Maksymalny tygodniowy czas pracy:

1. Średni tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin. Maksymalny tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin jedynie wówczas, gdy w ciągu czterech miesięcy nie została przekroczona średnia 48 godzin na tydzień

2. Czas pracy dla różnych pracodawców jest sumą godzin pracy. Pracodawca w drodze pisemnej prosi odnośnego pracownika wykonującego czynności związane z przewozem w o wykaz czasu przepracowanego dla innego pracodawcy. Pracownik wykonujący czynności związane z przewozem powinien dostarczyć taką informację na piśmie.

 

WAŻNE! Jeśli w przedsiębiorstwie dobrze planowane są trasy i kierowcy nie przekraczają średniej 48 godzin w okresie tych 4 miesięcy. Przy czym 60 godzin można bardzo łatwo przekroczyć szczególnie kiedy kierowca ma dużo „innej pracy”.

 

Ustawa o czasie pracy kierowców artykuł 12

 1. Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
 2. Tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ust. 1 może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy
 3. Wymiar czasu pracy w określony w ust. 1 i 2 obowiązuje także kierowcę zatrudnionego u więcej niż jednego pracodawcy

 

 

Ustawa o czasie pracy kierowców artykuł 6 ust 2 i 3

 

2. Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przejętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.

3. Do czasu pracy kierowców wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

 

Ustawa o czasie pracy kierowców artykuł 26

Zapisy tego artykułu odnoszą się do kierowców niepozostających w stosunku pracy, a więc:

 • przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy
 • samozatrudnionych
 • osób na umowach cywilnoprawnych

Zobacz zapisy Ustawy o czasie pracy kierowców dla niepozostających w stosunku pracy.

 

Czego nie zaliczamy do czasu pracy kierowców?

Wg artykułu 7 Ustawy o czasie pracy kierowców do czasu pracy kierowców nie zaliczamy:

 • czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy
 • nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu
 • dobrego nieprzerwanego odpoczynku
 • przerwy w pracy, o której mowa w art. 16 ust. 1 (chodzi o system przerywanego czasu pracy, przewidujący jedną przerwę w pracy w ciągu doby)

 

Taryfikatory dla przedsiębiorcy (aktualny od stycznia 2020)

 

 

Taryfikatory dla osoby zarządzającej

 

 

Taryfikatory dla kierowcy

 

 

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl