Dyżur kierowcy - co to jest i jak go rozliczać?

0
Dyżur kierowcy - co to jest i jak go rozliczać?

Dyżur to jeden ze składników, który w zależności od jego rodzaju, nie musi wliczać się do czasu pracy kierowców, ale musi zostać ujęty w ewidencji.

Obowiązek rejestrowania gotowości (dyżuru, dyspozycji)

Według artykułu 24 pkt. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. kierowca ma obowiązek rejestrowania w tachografie następujących okresów:

 1. pod symbolem kierownicy - czas pracy prowadzenia pojazdu
 2. pod symbolem młotków - „inna praca”, która oznacza wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim
 3. pod symbolem kwadratu - okres gotowości - zgodnie z definicją w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15.WE
 4. pod symbolem łóżeczka - przerwy lub odpoczynek


 

Co zaliczamy do dyżuru kierowcy?

Zgodnie z Dyrektywą 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, okresy gotowości to:

 • okresy, podczas których pracownik wykonujący pracę w trasie nie jest zobowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, ale musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie pracodawcy. Okresy te i ich przewidywalna długość będą z góry znane przez pracownika
 • towarzyszenie pojazdowi transportowanemu promem lub koleją (gdy nie ma koi/kuszetki)
 • okresy wynikające z zakazu ruchu
 • oczekiwanie na przejściu granicznym
 • podczas jazdy w zespole - czas spędzony na siedzeniu obok kierowcy
 • oczekiwanie na załadunek/rozładunek, jeżeli jest znany czas trwania
 • czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy, w której kierowca zwykle rozpoczyna pracę (w przypadku dojazdu np. autobusem lub pociągiem)

 

 

Rodzaje dyżurów kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U.2004 Nr 92 poz.879 z późn. zm.) wyróżnia trzy rodzaje dyżurów kierowców:

Art. 9

1. Czas dyżuru, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

2. Czas dyżuru obejmujący przerwy przeznaczone na odpoczynek, o którym mowa w art. 13 

Obejmuje również przerwy 45 min lub 15 + 30 min na podstawie Art. 27. pkt 1. Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 561/2007 i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, zalicza się do czasu dyżuru, o którym mowa w art.9

Art. 13 pkt 1: Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie

3. W przypadku gdy pojazd jest prowadzony przez dwóch lub więcej kierowców, czas nieprzeznaczony na kierowanie pojazdem jest czasem dyżuru.

 

Wynagrodzenie kierowcy za dyżur

Zgodnie z artykułem 9 Ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku najważniejszą kwestią wynikającą z ustawy jest fakt, że czas dyżuru nie może zostać wliczony do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku. Wykorzystanie dobowego odpoczynku w pojeździe w sposób określony w art. 14 ust. 1 nie może być traktowane jako czasu dyżury.

 

 

Za pełnienie dyżuru kierowca nabywa prawo do wynagrodzenia lub rekompensaty:

 • Dyżur 100% - za czas dyżuru, o którym mowa w Art. 9 ust. 1 (z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu), kierowcy przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

 • Dyżur 50% - za czas dyżuru, o którym mowa w Art. 9. ust. 2 i 3 kierowcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach o wynagradzaniu obowiązujących u danego pracodawcy, nie niższe jednak niż w wysokości połowy wynagrodzenia określonego w ust. 5. WAŻNE! Za dyżur 50% nie udzielamy czasu wolnego!
Jak rozliczać dyżury na przykładzie programu 4Trans  


Komentarze do wpisu (0)

Zobacz produkty, które wybraliśmy dla Ciebie
TachoReader COMBO PLUS czytnik tachografu i karty kierowcy
TachoReader COMBO PLUS czytnik tachografu i karty kierowcy
1 474,77 zł 1 228,77 zł 1 199,00 zł 999,00 zł
szt.
4Trans Rozliczenia - program do rozliczania czasu pracy kierowców
4Trans Rozliczenia - program do rozliczania czasu pracy kierowców
3 198,00 zł 2 600,00 zł
szt.
Usługa analizy naruszeń kierowcy
Usługa analizy naruszeń kierowcy
36,90 zł 30,00 zł
szt.
TachoReader BASIC czytnik tachografu
TachoReader BASIC czytnik tachografu
982,77 zł 664,20 zł 799,00 zł 540,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl