Odpoczynki dobowe - dzienne okresy odpoczynku

0
Odpoczynki dobowe - dzienne okresy odpoczynku

Pojęcie „odpoczynki dobowe” już od dawna funkcjonuje w nomenklaturze transportowej. Jednak kiedy zagłębimy się w zapisy Rozporządzenia 561/2006 nie znajdziemy tam takiego określenia. Będzie mowa o dziennych okresach odpoczynku. Wspominamy o tym dlatego, ponieważ poniższy wpis to pigułka wiedzy z zakresu odpoczynków dobowych. Po przeczytaniu go, zachęcamy także do lektury Rozporządzenia 561/2006 oraz „Wyjaśnienie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 ułatwiające zharmonizowane egzekwowanie przepisów podczas kontroli drogowych (TRACE)

 

Odpoczynki dobowe - pojedyncza obsada

Dzienny okres odpoczynku

Zgodnie z art. 4 ust. g) Rozporządzenia (WE) Parlamentu  Europejskiego i Rady nr 561/2006 

Dzienny okres odpoczynku -  oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny dzienny okres odpoczynku” lub „skrócony dzienny okres odpoczynku”.

Swobodne dysponowanie swoim czasem to istota odpoczynku dobowego. Jeżeli kierowca na tachografie zaznaczy odpoczynek (łóżeczko), ale w tym czasie będzie wykonywał na przykład: załadunek, rozładunek lub naprawę samochodu - nie jest to jego swobodne dysponowanie czasem i wiąże się z możliwością nałożenia kary, jeśli ten fakt zostanie ujawniony podczas kontroli.

 

 

 

Regularny dzienny okres odpoczynku

Zgodnie z art. 4 ust. g) Rozporządzenia (WE) Parlamentu  Europejskiego i Rady nr 561/2006

Regularny dzienny okres odpoczynku oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin…

…czyli np. jeżeli kierowca rozpocznie pracę o godz. 7:00, to musi zakończyć pracę najpóźniej o 20:00, żeby odpoczynek mógł zostać uznany za regularny.

 

Regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin…

…czyli np. jeżeli kierowca rozpocznie pracę o godz. 7:00, to w poniższym przykładzie może zakończyć pracę o godz. 22:00 i jeżeli wcześniej miał co najmniej 3h odpoczynku, to wówczas będzie odebrany regularny dzienny okres odpoczynku 3h + 9h.

 

 

Skrócony dzienny okres odpoczynku

Zgodnie z art. 4 ust. g) Rozporządzenia (WE) Parlamentu  Europejskiego i Rady nr 561/2006

Skrócony dzienny okres odpoczynku oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin

…czyli np. jeżeli kierowca rozpocznie pracę o godz. 7:00, to w poniższym przykładzie musi zakończyć pracę najpóźniej o 22:00 i wówczas będzie odebrany skrócony dzienny okres odpoczynku

 Zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia (WE) Parlamentu  Europejskiego i Rady nr 561/2006: 

 

  1. Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

 

 

  1. Zgodnie z Wytyczną nr 7 Komisji Europejskiej w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku.
  2. Dzienny okres odpoczynku może zostać przedłużony do rozmiarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku.

  

 

Odpoczynki dobowe - załoga  

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Rozporządzenia (WE) Parlamentu  Europejskiego i Rady nr 561/2006

Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 2, w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin.

W przypadku załogi nie ma znaczenia czy jest to odpoczynek skrócony czy regularny.

 

 

 

„Załoga kilkuosobowa” oznacza sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu.

Przez pierwszą godzinę jazdy obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa.

Oznacza to, że przez pierwszą godzinę pojazd może prowadzić jeden kierowca. Do godziny czasu musi dosiąść się drugi kierowca i już do końca wykonują przewóz razem. Nie może być sytuacji odwrotnej. Czyli kiedy jazdę rozpoczyna dwóch kierowców i jeden z nich opuszcza pojazd godzinę wcześniej. Wtedy nie mamy do czynienia z załogą i doba będzie liczona jako 24 godziny a nie 30. Oczywiście jeżeli pierwszy kierowca zmieści się w dobie 24 godzinnej wszystko jest w porządku.

 

 

Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika

Taryfikator dla osoby zarządzającej transportem

 

Taryfikator dla kierowcy

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl