Jak przygotować się do kontroli ITD w firmie transportowej?

0
Jak przygotować się do kontroli ITD w firmie transportowej?

Inspekcja Transportu Drogowego może przeprowadzić kontrolę nie tylko na drodze, ale także w przedsiębiorstwie transportowym. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj wtedy, kiedy podczas kontroli drogowej inspektorzy dopatrzyli się rażących naruszeń przepisów lub kiedy organ kontrolny ma wątpliwość czy firma spełnia wymogi, które reguluje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009. Oczywiście może się też zdarzyć tzw. "uprzejma prośba byłego kierowcy" skierowana do ITD. Jak wygląda kontrola w firmie?

Kontrola ITD w firmie transportowej
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o planowanej kontroli w siedzibie firmy, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego informuje przedsiębiorcę na 7 dni przed jej rozpoczęciem. W wysłanym zawiadomieniu znajdują się szczegółowe dane dotyczące:

 1. Z jakiego artykułu ustawy o transporcie drogowym wszczynana jest kontrola
 2. Jakiego okresu będzie dotyczyła kontrola - zazwyczaj jest to okres 1 roku.


 

Jakie dokumenty należy przygotować do kontroli?

Każde zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, zawiera wykaz dokumentów, które przedsiębiorca jest zobowiązanych przygotować, a wśród nich:

 1. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika/licencja uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 2. Kopie certyfikatów kompetencji zawodowych osób zarządzających transportem.
 3. Kopia zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę do prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
 4. Wykaz pojazdów schodowych będących w dyspozycji kontrolowanego, a także innych pojazdów, którymi podmiot posługiwał się w celu wykonywania przewozów drogowych w dniu kontroli i w okresie objętym kontrolą.
 5. Kopie umów użyczenia pojazdów będących w posiadaniu przedsiębiorcy innym przedsiębiorcom i osobom fizycznym.
 6. Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu przedsiębiorcy.
 7. Wykaz pracowników w okresie objętym kontrolą z podaniem zajmowanego stanowiska oraz z datami ich zatrudniania.
 8. Wykaz osób wykonujących przewozy drogowe na rzecz kontrolowanego w okresie objętym kontrolą na podstawie innych umów, z podaniem czasookresów współpracy - jeżeli występują.
 9. Ewidencja czasu pracy zatrudnionych kierowców.
 10. Kopie praw jazdy/dokumenty potwierdzające badanie lekarskie i psychologiczne oraz odbycie kursów wymaganych dla danego rodzaju przewozu zatrudnionych kierowców.
 11. Kopie świadectw kierowców niebędących obywatelami UE wykonujących przewozy drogowe na rzecz przedsiębiorcy.
 12. Dokumenty z okresu objętego kontrolą związane z przewozem drogowym.
 13. Wykresówki z okresu objętego kontrolą (wykresówki powinny być poukładane z podziałem na kierowców oraz chronologicznie).
 14. Dane cyfrowe zawarte na kartach kierowców z kontrolowanego okresu oraz wydruków z kart kierowców.
 15. Dane cyfrowe z tachografów cyfrowych z kontrolowanego okresu oraz wydruków z tachografów cyfrowych.
 16. Dokumenty świadczące o prowadzeniu pojazdów wszystkich kierowców, kartę ewidencji nieobecności.
 17. Kopie dokumentów potwierdzające nałożenie kar pieniężnych z zakresu transportu drogowego przez inne organy kontrolne, w tym również zagraniczne.
 18. Kopie dokumentów potwierdzających prawidłową organizację i dyscyplinę pracy.
 19. Inne wymagane dokumenty związane z profilem działalności.
 20. Dokumenty potwierdzające fakt wykorzystania pojazdów wyłączonych spod przepisów.
 21. Wykaz baz transportowych lub miejsc stałego garażowania/postojów pojazdów.
 22. Książka kontroli.
 23. Informacje w formie oświadczenia dot. wysokości osiągniętego rocznego obrotu ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług lub sumy aktywów bilansu sporządzanego na koniec jednego ostatnich dwóch lat obrotowych.
 24. Oryginały dokumentów, z których zostały sporządzone kopie.

 

Kontrola ITD w firmie - co należy sprawdzić w programie 4Trans?

 1. Czy mam wszystkie pliki z kart kierowców?
 2. Czy mam wszystkie prawidłowe pliki z tachografu?
 3. Czy kierowcy mają zrobione wpisy manualne?
 4. Czy ewentualnie mam wystawione wszystkie zaświadczenia o nie prowadzeniu pojazdu?
 5. Czy wiem, kiedy i dlaczego występowały jazdy bez włożonej karty kierowcy?
 6. Czy mam przeanalizowane naruszenia kierowców?
 7. Czy mam wydruki z tachografów z opisami naruszeń?

Brak wydruku z tachografu z opisami naruszeń - uchybienie, które najczęściej występuje w przedsiębiorstwach

Zgodnie z artykułem 12 Rozporządzenia 561/WE/2016 pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju kierowca może odstąpić od przepisów art. 6-9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i ładunku.

Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku urządzenia rejestrującego albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.

Artykuł 12 Rozporządzenia 561/WE/2016 nie obowiązuje w przypadku:

 • źle zalogowanej karty kierowcy w tachografach cyfrowych
 • pomyłka w operowaniu selektorem tachografu
 • brak wpisu kraju rozpoczęcia lub zakończenia na tachografie
 • nieprawidłowo wypełnione wykresówki
 • nieprawidłowości w dokumentach lub ich brak
 • źle wypełnionych zaświadczeń o działalności

Powyższe błędy powinny zostać opisane, ale nie musi to być koniecznie zrobione na wykresówce czy wydruku z tachografu z dnia naruszenia.

 WAŻNE!

Wydruki muszą być robione nawet przy 1-minutowych przekroczeniach. Opisane wydruki należy przechowywać w firmie przez okres 12 miesięcy.
 

 

Zobacz film, w którym pokazujemy jak przygotować się do kontroli ITD na przykładzie programu 4Trans.


Czytaj więcej: 

NARUSZENIA KIEROWCÓW: NN, BPN, PN, NMW. CZYM SĄ I NA CO MAJĄ WPŁYW?

ODPOCZYNEK TYGODNIOWY - 3 TYGODNIE W TRASIE BEZ ODPOCZYNKU 45H. CZY TO MOŻLIWE?

NARUSZENIA KIEROWCÓW - CZY WARTO I JAK JE OPISYWAĆ - 11 SKUTECZNYCH OPISÓW

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl