Loi Macron - rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Francji

0
Loi Macron - rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Francji

1 lipca 2016 roku weszła w życie francuska ustawa Loi Macron dotycząca płacy minimalnej. Jej głównym założeniem jest ujednolicenie warunków wynagradzania zarówno obywateli francuskich, jak i pracowników tymczasowo delegowanych do pracy w tym kraju.

 

Płaca minimalna w innych krajach - akty prawne i definicja

 

O tym, na podstawie jakich aktów wprawnych minimalne wynagrodzenie w innych krajach zostało wprowadzone oraz kim jest „pracownik delegowany”, pisaliśmy już na blogu w tekście dotyczącym rozliczania płacy minimalnej na terytorium Niemiec. Zobacz wpis „Milog - rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Niemiec”.

  

Kogo dotyczy Loi Macron?

Francuska ustawa dotyczy kierowców delegowanych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innych umów mających charakter umowy o pracę (czyli pracownik pracuje w miejscu i czasie pod nadzorem i kierownictwem pracodawcy) realizujących wszystkie rodzaje transportu, z wyłączeniem tranzytu. Pod ustawę podlega również przewóz osób, w sytuacji wysadzania lub zabierania pasażerów na lub z terytorium Francji oraz pracownicy tymczasowi (agencje pracy tymczasowej).

 

 

Ważne! Kierowcy delegowani powinni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z francuskim dekretem 2016-418 z 7 kwietnia 2016 roku, umowy zlecenia i samozatrudnienie mające znamiona stosunku pracy mogą nie zostać uznane jako właściwe przez kontrolujących.

 

We Francji prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy określane są przez:

 • Kodeks Pracy
 • Kodeks Transportowy
 • Dekrety Rady Państwa
 • Układy i porozumienia zbiorowe

Według francuskiego Kodeksu Pracy (Artykuł L.126201):

Pracodawca mający siedzibę poza Francją może tymczasowo oddelegować pracowników do wykonywania pracy na terytorium Francji pod warunkiem, że między tym pracodawcą a pracownikiem istnieje umowa o pracę, oraz że stosunek pracy nie zostaje przerwany na czas oddelegowania.

 

Loi Macron - jaka jest wysokość płacy minimalnej?

Stawka godzinowa kierowców uzależniona jest od grupy pracownika wg francuskiego zaszeregowania dla przewozu osób

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego krajowego porozumienia zbiorowego, kwoty określone w powyżej tabeli są powiększane o:
– 3 % w przypadku pracowników posiadających kwalifikacje mechanika lub inkasenta;
– 14,34 € lub 28,66 € w przypadku dni wolnych od pracy

 

Stawka godzinowa kierowców uzależniona jest od grupy pracownika wg francuskiego zaszeregowania dla przewozu rzeczy

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego krajowego porozumienia zbiorowego, kwoty określone w powyżej tabeli są powiększane o:
– 3 % w przypadku pracowników posiadających kwalifikacje mechanika lub inkasenta;
– 10,22 € lub 23,77 € w przypadku dni wolnych od pracy;
– 10,22 € lub 23,77 € w przypadku pracy w niedzielę;  

Dla przewozu rzeczy pojazdami ciężarowymi rekomendujemy grupę 7, czyli 150M - wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych.

Kierowca przypisywany jest do tej grupy w momencie, kiedy uzbiera co najmniej 55 punktów według poniższego zestawienia:

 

 • 30 punktów - prowadzenie pojazdu o maksymalnej dopuszczalnej całkowitej masie rzeczywistej powyżej 19 ton
 • 20 punktów - usługa wymagająca przejechania co najmniej 250 km w jedną stronę
 • 15 punktów - odpoczynek dzienny poza miejscem zamieszkania (co najmniej trzydzieści razy w okresie dwunastu następujących po sobie tygodni)
 • 15 punktów - usługi międzynarodowe z wyłączeniem usług granicznych (Tzn. wykonywanych w strefie rozciągające się do 50 km w linii prostej od granic kraju, w którym dany pojazd jest zarejestrowany)
 • 10 punktów - prowadzenie zestawu przegubowego lub pociągu drogowego
 • 10 punktów - posiadanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych lub dyplomu F.P.A kierowcy drogowego

 

 

Do wynagrodzenia na terytorium Francji będziemy także doliczać:

 • dodatek stażowy w zależności od długości pracy kierowcy w przedsiębiorstwie - max 8% stawki godzinowej
 • dodatek 3% dla kierowcy posiadającego kwalifikacje mechanika lub inkasenta
 • dodatek za czas pracy w godzinach równoważnych 25% i nadliczbowych 50%
 • dodatek 20% ze stawki godzinowej za czas pracy w godzinach nocnych 21:00-6:00 dla przewozu rzeczy
 • dodatek za czas pracy w niedzielę i święta inny dla przewozu rzeczy zróżnicowany w zależności czy pracy było do 3h czy powyżej 3h

 

Loi Macron - obowiązki administracyjne

 • powołać przedstawiciela na terytorium Francji, który musi przechowywać dokumentację przez okres 18 miesięcy od zakończenia delegowania 
 • zarejestrować firmę na stronie www.sipsi.travail.gouv.fr
 • zgłosić każdego kierowcę w systemie SIPSI na www.sipsi.travail.gouv.fr
 • prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców oraz przechowywać ją i udostępniać przez okres 2 lat
 • w terminie wypłacać wyrównania do płacy minimalnej.  Wyrównanie z kwot EURO jest przeliczane na PLN na podstawie Europejskiego Banku Centralnego. Wynagrodzenie ma objąć wszystkie przepracowane w danym miesiącu godziny pracy we Francji.


   

Loi Macron - co wliczamy do czasu pracy

 • czas pracy prowadzenia pojazdu
 • czas różnych prac lub innych zadań
 • czas oczekiwania
 • czas podczas jazdy w załodze

WAŻNE!

Czas trwania czasu pracy jest stały i wynosi 35 godzin w tygodniu kalendarzowym (Art. 3121-10)

Okres rozliczeniowy - (…) jeden tydzień, bez możliwości przekroczenia 3 miesięcy

 

Praca w godzinach nadliczbowych poza normę tygodniowego okresu (…) powoduje wzrost wynagrodzenia 25% za każde dodatkowe pierwsze 8 godzin. Powyżej tych godzin dodatek wynosi 50%.

Norma tygodniowa - 35h

>35-45h dodatek +25%

> 43h dodatek +50%


Przy wybraniu miesięcznego okresu rozliczeniowego

Norma miesięczna - 152h

>152-186h dodatek +25%

>186h dodatek +50%

Warto zrobić stosowne zapisy w umowie z pracownikiem, że okres rozliczeniowy to jeden miesiąc. W innym wypadku okres rozliczeniowy będzie tygodniowy i trzeba będzie wypłacić kierowcy powyższe dodatki.

  

Po zsumowaniu rzeczywistego czasu pracy na terenie Francji przedsiębiorstwo musi ustalić wysokość tzw. „amplitudy”. Amplituda to całkowity czas pomiędzy dwoma następującymi po sobie odpoczynkami dobowymi lub pomiędzy odpoczynkiem tygodniowym a dobowym.

 

 

 

Przedsiębiorstwo musi:

 • obliczyć czas pracy przepracowany w ciągu miesiąca przez kierowcę
 • porównać sumę godzin czasu pracy z liczbą godzin otrzymanych z sumy amplitud z danego miesiąca pomnożonej przez 75% wiedząc, że to działanie nie może skutkować zmniejszeniem całkowitej liczby godzin amplitudy o więcej niż 63 godziny
 • w stosownym przypadku wypłacić dodatek do wynagrodzenia, jeżeli wyliczenie na podstawie amplitudy daje wyższy wynik od wyniku czasu pracy

 

 

Jak rozliczać czas pracy kierowców na terytorium Francji?

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl