MiLog - rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Niemiec

0
MiLog - rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Niemiec

1 stycznia 2015 roku weszła w życie niemiecka ustawa Mindestlohnegestez (MiLoG) dotycząca płacy minimalnej. Na jej podstawie właściciele firm transportowych mają obowiązek zgłaszania kierowców, którzy będą pracować na terenie Niemiec oraz wypłacania im niemieckiej płacy minimalnej.

 

Płaca minimalna w innych krajach


Minimalne wynagrodzenie w innych krajach zostało wprowadzone na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 
 2. Dyrektywy 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 

Dodatkowo w Brukseli w dalszym ciągu toczą się prace nad:

 1. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 2. Pakietem Mobilności

 

WAŻNE! Do momentu wejścia w życie Pakietu Mobilności transport międzynarodowy będą obowiązywały regulacje obecnych dyrektyw.

 

 

Kim jest pracownik delegowany?


Zgodnie z dyrektywą 96/71/WE pracownik delegowany to pracownik, który przez ograniczony czas wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego, niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje.

 

Ważne! Przyjmuje się definicję pracownika, która stosuje się w prawie państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownik jest delegowany. Dla celów Dyrektywy 96/71/WE pojęcie minimalnej stawki płacy jest zdefiniowane przez prawo krajowe i/lub przez praktykę państwa członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany.

 

MiLoG - jaka jest wysokość płacy minimalnej? (stan na rok 2019)

 

Płaca minimalna na terytorium Niemiec od 1 stycznia 2019 roku wynosi 9,19€ brutto za godzinę pracy.

Na posiedzeniu w dniu 19 października 2018 roku Rada Federalna zmieniła rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia społecznego (SvEV).
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki:

 • miesięczna stawka na wyżywienie 251€ (8,37€/dzień)
 • miesięczna stawka zakwaterowania 231€ (7,70€/dzień)

 

Kogo dotyczy MiLoG?

 

Ustawa MiLoG obowiązuje wszystkich pracowników wykonujących wszystkie rodzaje transportu z wyłączaniem tranzytu (tranzyt to wszelkie rodzaje transportu i ruchu drogowego z punktem wyjazdu i miejscem przeznaczenia poza Niemcami, bez załadunku lub rozładunku towarów w Niemczech lu zabierania czy też wysadzania pasażerów na ich terenie.)

 

MiLoG dotyczy również samo zatrudnionych czy oraz osób, które realizują przewozy na podstawie umowy zlecenie! Zgodnie z artykułem 2 Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady „[…] przyjmuje się definicję pracownika, którą stosuje się w prawie państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownik jest delegowany."

 

 

Kogo MiLoG nie dotyczy?

Ustawa o płacy minimalnej nie odnosi się do świadczenia usługi transportowej przez jednoosobowe firmy z własnym środkiem transportu (które posiadają własną licencję transportową)

 

MiLoG - obowiązki administracyjne

 

 • Zgłoszenie pracownika do Bundesfinanzdirektion West w Kolonii za pośrednictwem strony www.meldeportal-mindestlohn.de
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji przez okres 2 lat
 • Wypłata wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę - wypłacane najpóźniej do ostatniego dnia roboczego kolejnego miesiąca np. za miesiąc maj 2019 musimy wypłacić najpóźniej do 28 czerwca 2019

 

Od rozliczanego miesiąca wyrównanie z kwot Euro jest przeliczane na PLN na podstawie kursu Europejskiego Banku Centralnego.

  

MiLoG - co wliczamy do czasu pracy

 

Do czasu pracy na terytorium Niemiec wliczamy okresy prowadzenia pojazdu oraz pracę inną.

Ważne! Nie wliczamy dyżuru kierowcy, dyżuru wynikające z jazdy w załodze, odpoczynków.

 

 

MiLoG - składniki płacy minimalnej

 

 • Wynagrodzenie
 • Diety w podróży służbowej
 • Ryczałty za noclegi w podróży służbowej

Zgodnie z Dyrektywą 96/71/WE art. 3 p.7 - dodatki właściwe delegowaniu należy uważać za część płacy minimalnej, o ile nie są wypłacane z tytułu zwrotu wydatków faktycznie poniesionych na skutek delegowania takich jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

 

Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi całkowitą kwotę, w której zawarte są kwoty, za które pracownik ma sobie sam zapewnić zakwaterowanie i/lub wyżywienie, od kwoty całkowitej należy odliczyć najniższy poziom świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, zgodnie z Rozporządzeniem o składnikach na ubezpieczenie społeczne (SvEV) i uwzględnić tylko kwotę pozostałą po odliczeniu.

 

Ryczałt za nocleg może zostać zaliczony do wynagrodzenia minimalnego w sytuacji, gdy pracownik nie ponosi kosztów zakwaterowania (ma udostępnione miejsce do spania w pojeździe). W innym przypadku zgodnie z wytycznymi niemieckiego Urzędu Celnego, należy świadczenie pomniejszyć o kwoty wskazane w rozporządzeniu o składkach na ubezpieczenie społeczne SvEv.


Przykład

 

 

Czas pracy na terenie Niemiec: 8 godzin x 9,19€ = 73,52€ i taką kwotę powinien otrzymać kierowca.

Otrzymał natomiast następująco:

Stawka godzinowa pracownika: 3€

Czas pobytu w Niemczech 19 godzin: dieta 49€

Ryczałt za nocleg w Niemczech: 37,5€

 

Składniki wynagrodzenia minimalnego, które otrzymał pracownik:

8 x 3€ (wynagrodzenie zasadnicze pracownika) + 49€ (dieta) - 8,37€ (podstawa świadczeń w Niemczech) + 37,5€ (ryczałt za nocleg) = 102,13 Euro, czyli otrzymał więcej niż 73,52€ i nie trzeba nic wyrównywać.

 

Jak rozliczać czas pracy kierowców na terytorium Niemiec

 

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl