Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Austrii

0
Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Austrii

Austriackie przepisy dotyczące płacy minimalnej weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. Przy przewozie rzeczy obejmują one wszystkie rodzaje transportu z wyłączeniem tranzytu. Natomiast przy przewozie osób nie dotyczą przewozów tranzytowych oraz przewozów, gdzie Austria jest jednym z wielu punktów wycieczki.

 

Płaca minimalna w innych krajach - akty prawne i definicja


Minimalne wynagrodzenie w innych krajach zostało wprowadzone na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 
 2. Dyrektywy 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 
 3. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

  Dodatkowo w Brukseli w dalszym ciągu toczą się prace nad:
 1. Pakietem Mobilności

WAŻNE! Do momentu wejścia w życie Pakietu Mobilności transport międzynarodowy będą obowiązywały regulacje obecnych dyrektyw.

 

 

Kim jest pracownik delegowany?


Zgodnie z dyrektywą 96/71/WE pracownik delegowany to pracownik, który przez ograniczony czas wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego, niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje.

 

Ważne! Przyjmuje się definicję pracownika, którą stosuje się w prawie państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownik jest delegowany. Dla celów Dyrektywy 96/71/WE pojęcie minimalnej stawki płacy jest zdefiniowane przez prawo krajowe i/lub przez praktykę państwa członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany.

 

Kogo dotyczy płaca minimalna w Austrii?

Płaca minimalna w Austrii dotyczy kierowców zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz innych umów (zlecenie, samozatrudnienie), które mają charakter umowy o pracę, czyli kierowca pracuje w miejscu i czasie pod kierownictwem pracodawcy

 

Jaka jest wysokość płacy minimalnej? (stan na rok 2019)

 Od 1 stycznia 2017 roku w Austrii obowiązuje znowelizowana ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego, która wprowadziła zmiany dotyczące wynagrodzenia minimalnego.

Stawka minimalna za godzinę pracy jest zależna od stażu pracy kierowcy, rodzaju pojazdu, przewożonego towaru, kategorii kierowcy i wynosi:

 • dla przewozu rzeczy:

 

 

 • dla przewozu osób:

 

  

Obowiązki administracyjne

 

 • tworzenie ewidencji czasu pracy - warto prowadzić ją również w języku angielskim lub niemieckim
 • przechowywanie i udostępnianie dokumentacji przez okres 2 lat
 • terminowa wypłata wyrównana minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli do ostatniego dnia roboczego kolejnego miesiąca
 • obowiązek wyznaczenia reprezentanta firmy - nie dotyczy kierowców. Jako osobę do kontaktu można zaznaczyć kierowcę pojazdu
 • zgłoszenie pracownika delegowanego wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego ZKO-3

 

Jakie dokumenty kierowca powinien mieć w pojeździe?

Kierowca ma obowiązek posiadania w pojeździe następujących dokumentów:

 • zgłoszenie delegowania ZKO-3T, względnie do wglądu elektronicznie podczas kontroli
 • umowa o pracę (najlepiej przetłumaczona na język niemiecki lub angielski)
 • druk „A1” potwierdzający ubezpieczenie pracownika w Polsce

 

 

 

Co zaliczamy do czasu pracy?

Do czasu pracy na terytorium Austrii zaliczamy:

 • okres prowadzenia pojazdu
 • inna praca
 • dyspozycja

 

Norma czasu pracy:

 • tygodniowy czas pracy regularny wynosi 40 godzin,
 • normalny czas pracy nie powinien zaczynać się przed godzinę 5:00 i powinien kończyć się o godzinie 20:00 a w soboty o godzinie 15:00

Nadgodziny:

 • za przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy 40h w godzinach między 5:00 a 20:00 przysługuje dodatek 50%
 • za nadgodziny pomiędzy 20:00 a 5:00 przysługuje dodatek 100%

Dodatki wynikające z podróży służbowej:

 • Dieta - 26,40 euro za dzień kalendarzowy. Jeżeli prowadzenie pojazdu lub nieobecność w miejscu zatrudniania trwa dłużej niż 3 godziny, za każdą rozpoczętą godzinę przysługuje 1/12 diety; do 3 godzin prowadzenia pojazdu lub nieobecności w miejscu zatrudnienia nie przysługuje dieta.
 • Ryczałt - w przypadku noclegu przysługują koszty za nocleg w wysokości 15,00 euro. Jeżeli pracownikowi nie udostępniono odpowiednio wyposażonej kabiny sypialnej, zwracane są rzeczywiste koszty zgodnie z fakturą.

  

Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku

 

W sytuacji nieprzestrzegania przepisów dotyczących płacy minimalnej, w tym obowiązku zgłoszenia dokumentacji oraz nieposiadania odpowiednich dokumentów, mogą zostać nałożone wysokie kary. Za brak dokumentów lub niezgłoszenie pracownika grożą kary w wysokości od 500 do 10 000 euro. Z kolei za wypłacenie zbyt niskiego wynagrodzenia od 1000 do nawet 50 000 euro.

 

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl