Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Belgii i Holandii

0
Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Belgii i Holandii

Płaca minimalna jest ustalana prawnie i stanowi najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia.  Określony jest w postaci stawki lub też minimalnego zarobku, które obowiązują w określonym wymiarze czasowym. W przypadku rozliczania pracownika na terenie innych krajów niż Polska, takich jak Holandia czy Belgia, należy wziąć pod uwagę dwie najważniejsze dyrektywy unijne.

 

Obowiązujące dyrektywy – płaca minimalna

Podstawą określania najniższej płacy jest przede wszystkim dyrektywa 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 dotycząca delegowania pracowników. To główny akt prawny, ponieważ druga dyrektywa jest jej kontynuacją. Mowa o dokumencie 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości natomiast potwierdza, że zasady delegowania określone w wyżej wymienionych dyrektywach są w mocy i powinny być stosowane.

 

Te podstawy mają wkrótce się zmienić, gdyż prace są kontynuowane, jeśli chodzi o:

  • Dyrektywę (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 zmieniającą dyrektywę 96/71/WE,
  • Pakiet Mobilności.

Dyrektywa z roku 2018 nieco zmieniła dokument z 16 grudnia 2016 roku, choć nie w zasadniczy sposób. Pakiet Mobilności natomiast prawdopodobnie wejdzie w 2020 roku → Czytaj więcej na temat Pakietu Mobilności 

 

Pracownik delegowany – kim jest?

Pracownik delegowany to pracownik wykonujący zleconą pracę na terytorium innego państwa członkowskiego, w czasie ograniczonym. Tę definicję stosuję się poprzez najnowszą dyrektywę 96/71/WE. Jeżeli zaś chodzi o stawkę minimalną, jest ona w przypadku pracownika delegowanego określana przez państwo członkowskie, na terenie którego tymczasowo wykonuje powierzone mu obowiązki.

 

BELGIA – jakie przepisy regulują kwestię pracowników delegowanych w tym kraju?

W Belgii obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla pracowników delegowanych na terenie tego państwa wprowadza ustawa Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs. Weszła ona w życie dnia 30 grudnia 2016 roku. Do tej pory rozliczanie to nie było kontrolowane. Wszystko się zmieniło w styczniu 2018, ze względu na zmianę belgijskiego stanowiska. OCRK zalecało, aby od tego miesiąca dokonywać wszystkich zgłoszeń kierowców, jak i rozliczać płacę minimalną na terytorium Belgii.

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Czas pracy należy rozliczać, w przypadku przewozów kabotażowych (załadunek, rozładunek na terenie kraju), a także w transporcie międzynarodowym, również z rozładunkiem i załadunkiem, realizowanym na zlecenie klienta bądź przewoźnika belgijskiego. Za obowiązkiem wypłaty przychodzi również obowiązek rozliczenia się.

Dokonanie zgłoszenia – sposób i miejsce. Każdorazowo na okres, w którym jest wykonany wyżej wymieniony przewóz. Podlegają one pod konieczność wypłaty wynagrodzenia minimalnego w Belgii. Jednocześnie zgłoszeń należy dokonać za pomocą przygotowanej platformy elektronicznej LIMOSA, dostępnej na stronie: http://www.limosa.be/.

 

  

Przedstawiciel belgijski. W tym momencie nie ma obowiązku posiadania reprezentanta z adresem w Belgii. Wymagana jest jednak „osoba łącznikowa”. Może nią być właściciel firmy lub pracownik klienta (dobrze, jeśli osoba ta zna angielski w stopniu komunikatywnym). Nie ma konieczności natomiast podpisania żadnej umowy z osobą łącznikową. Charakter tego typu przedstawiciela reguluje dekret królewski z dnia 14 września 2017 r., zmieniający dekret królewski z dnia 20 marca 2007 r. w związku z wykonywaniem rozdziału 8 tytułu IV ustawy programowej (I) z dnia 27 grudnia 2006 r. (MB 20.09.2017, 2, s. 86086).

 

Wymagane dokumenty. W przypadku Belgii w pojeździe pracownika delegowanego powinno znajdować się zgłoszenie delegowania. Zalecany jest również druk „A1”, który potwierdza ubezpieczenie pracownika w Polsce. 

 

Zasady rozliczeń i stawki płacy minimalnej. Wynagrodzenie minimalne jest rozliczane zgodnie z postanowieniami układu dla sektora transportowego w Belgii. Jest to Transport routier et la logistique pour compte de tiers: sous-secteur personel roulant. Prócz stawki za godzinę pracy, jednostka przewiduje także konieczność wypłaty wszystkich innych dodatków, takich jak dodatek za nadgodziny, za gotowość, czy za dodatek stażowy, a także za pracę w niedziele i święta, nocą oraz dodatki za pobyt etc.

 

Termin wypłacania ewentualnego wyrównania wynagrodzenia. Powinna nastąpić nie później niż do ostatniego dnia roboczego miesiąca, po miesiącu, którego to rozliczenie dotyczy. Dokumentację należy przechowywać i udostępniać kontroli przez okres 2 lat. Kary za nieprzestrzeganie opisanych przepisów dla przedsiębiorcy wahają się od 2 400 do 24 000 €. Kara wiąże się z brakiem lub opóźnieniem z wykonaniem deklaracji.

 

HOLANDIA – jakie przepisy regulują kwestię pracowników delegowanych w tym kraju?

Podobnie jak w Belgii, w Holandii weszła w życie regulująca ustawa w roku 2016 roku. Dokładnie dnia 01.07.2016 – ta ustawa to Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WAGW EU). Dodatkowo, od 01.03.2020, pojawia się ustawa dotycząca sposobu zgłaszania pracowników i miejsca przechowywania dokumentów. W tym momencie obowiązują już jej artykuły 8 i 9.

 

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Obowiązek ten następuje na wszystkie rodzaje transportu, z wyłączeniem tranzytu. Obejmuje więc:

 

  • kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innych umów, mających charakter umowy o pracę,
  • właścicieli firm wykonujących przewozy.

 

Nie dotyczy natomiast przewozu osób.

 

 

Dokonanie zgłoszenia – sposób i miejsce. Zgłoszenie należy wykonać w sposób elektroniczny, poprzez stronę https://meldloket.postedworkers.nl/. Dla transportu drogowego towarów obowiązuje specjalne roczne zgłoszenie, niemniej jednak pojawiają się zmiany w dokonywaniu zgłoszeń. Nie ma wymogu podawania adresu przedstawiciela na terenie Holandii, jednak istnieją przesłanki, że warto tego dokonać. Jako osobę kontaktową podaje się kierowcę lub inną osobę, posługującą się albo językiem holenderskim, albo na przykład angielskim w stopniu komunikatywnym. Zaleca się jednak zatrudnienie innej osoby niż kierowca, ze względu na większy zakres obowiązków.

 

Wymagane dokumenty. W przypadku Holandii w pojeździe pracownika powinny znaleźć się następujące dokumenty:

 

  • nr zgłoszenia o delegowaniu
  • zalecamy druk „A1”, potwierdzający ubezpieczenie pracownika w Polsce
  • kopia przetłumaczonej umowy o pracę
  • dokumenty, takie jak: ewidencja czasu pracy i potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia – za okres w zgłoszeniu, które posiada kierowca, o ile ich posiadanie jest możliwe

Możliwe jest przekazanie danych w wersji cyfrowej (np. na tablecie lub w serwisie online przedstawiciela), a nie wyłącznie w papierowej.

Zasady rozliczeń i stawki płacy minimalnej. Podobnie jak w Belgii, wypłata wynagrodzenia w Holandii powinna nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, który następuje po miesiącu rozliczenia. Dokumentacja musi być przechowywana i udostępniana przez okres 2 lat. Kary za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad sięgają do 12 000 €, a w przypadku ponownego uchybienia, kwota może się zwiększyć o 50%.

 

Istotna informacja: brak kar do września 2020 roku – taka informacja nie została opublikowana oficjalnie, ale potwierdza ją wiele źródeł. Jednak to, że kar nie będzie, nie oznacza możliwości lekceważenia nowych obowiązków – nie ma też mowy o tym, że kary nie będą naliczane wstecz.

 

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl