Użyczanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Czy to się opłaca?

0
Użyczanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Czy to się opłaca?

We wrześniu 2018 roku, kiedy w życie weszły nowe taryfikatory, branża transportowa zadrżała. Pojawiły się nowe wysokości kar, nowe kary za naruszenia a przede wszystkim więcej naruszeń, które traktowane są jako te najpoważniejsze. A z najpoważniejszymi naruszeniami nie ma żartów. Przekonali się o tym przede wszystkim przedsiębiorcy, wobec których została uruchomiona procedura w sprawie utraty dobrej reputacji. A czy wiesz, że procedura o utratę dobrej reputacji może być wszczęta nie tylko wobec przedsiębiorcy, ale także wobec zarządzającego transportem?

 

Kiedy zaczęły obowiązywać nowe taryfikatory w kuluarach mówiono, że skończy się „użyczanie” certyfikatów kompetencji zawodowych. Rachunek jest bardzo prosty. Większa ilość firm, z którymi współpracuje zarządzający transportem, to większe prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń. Również tych, które uruchamiają procedurę utraty dobrej reputacji. A utrata dobrej reputacji dla osoby zarządzającej transportem oznacza, brak możliwości wykonywania zawodu. To raz. A dwa. Czy osoba, która użycza certyfikatu kompetencji zawodowych innym firmom „w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza transportem w firmie” - czyli spełnia jeden z wymogów?

 

 

 

 

Kto może zarządzać transportem i ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych?

 

Aby wykonywać działalność gospodarczą jako przewoźnik drogowy, należy wyznaczyć co najmniej jedną osobę, która będzie zarządzać transportem (Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.). Osoba ta musi posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe (potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych) oraz odpowiednią reputację. Zarządzać transportem może także sam przedsiębiorca, jeśli posiada odpowiednie kompetencje:

  • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza transportem w firmie
  • ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem – na przykład jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem, udziałowcem albo nim zarządza
  • mieszka na terenie Unii Europejskiej

 

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia ww kompetencji, GITD może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika bez wyznaczenia zarządzającego transportem, ale pod warunkiem, że:

 

  1. Zostanie wyznaczona osoba fizyczna posiadająca dobrą reputacją i wymagane kompetencje zawodowe, która mieszka na terenie Unii Europejskiej.


  2. Zostanie zawarta umowa wiążąca tę osobę z przedsiębiorstwem. W umowie tej muszą zostać sprecyzowane zadania, które będą wykonywane w sposób rzeczywisty i ciągły oraz zakres obowiązków, w tym m.in: utrzymanie i konserwacja pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawowa księgowość, przydzielania ładunków lub usług kierowcom i pojazdom, sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem.


  3. Osoba zarządzająca transportem będzie kierować operacjami transportowymi nie więcej niż 4 różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów (Ważne! Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o obniżeniu liczby przedsiębiorstw lub łącznej wielkości floty pojazdów, którymi może zarządzać ta osoba).


  4. Osoba zarządzająca transportem będzie wykonywać określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a swoje obowiązki – niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których wykonywane są przewozy.

 

WAŻNE! Mikroprzedsiębiorca może – bez wyznaczania zarządzającego transportem – wyznaczyć w umowie osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu. Osoba ta musi spełniać warunki z wszystkich 4 powyższych podpunktów.

 

_______________

Źródło: https://gitd.gov.pl

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl