Użyczanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Czy to się opłaca?

0
Użyczanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Czy to się opłaca?

We wrześniu 2018 roku, kiedy w życie weszły nowe taryfikatory, branża transportowa zadrżała. Pojawiły się nowe wysokości kar, nowe kary za naruszenia a przede wszystkim więcej naruszeń, które traktowane są jako te najpoważniejsze. A z najpoważniejszymi naruszeniami nie ma żartów. Przekonali się o tym przede wszystkim przedsiębiorcy, wobec których została uruchomiona procedura w sprawie utraty dobrej reputacji. A czy wiesz, że procedura o utratę dobrej reputacji może być wszczęta nie tylko wobec przedsiębiorcy, ale także wobec zarządzającego transportem?

 

Kiedy zaczęły obowiązywać nowe taryfikatory w kuluarach mówiono, że skończy się „użyczanie” certyfikatów kompetencji zawodowych. Rachunek jest bardzo prosty. Większa ilość firm, z którymi współpracuje zarządzający transportem, to większe prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń. Również tych, które uruchamiają procedurę utraty dobrej reputacji. A utrata dobrej reputacji dla osoby zarządzającej transportem oznacza, brak możliwości wykonywania zawodu. To raz. A dwa. Czy osoba, która użycza certyfikatu kompetencji zawodowych innym firmom „w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza transportem w firmie” - czyli spełnia jeden z wymogów?

 

 

 

 

Kto może zarządzać transportem i ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych?

 

Aby wykonywać działalność gospodarczą jako przewoźnik drogowy, należy wyznaczyć co najmniej jedną osobę, która będzie zarządzać transportem (Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.). Osoba ta musi posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe (potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych) oraz odpowiednią reputację. Zarządzać transportem może także sam przedsiębiorca, jeśli posiada odpowiednie kompetencje:

  • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza transportem w firmie
  • ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem – na przykład jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem, udziałowcem albo nim zarządza
  • mieszka na terenie Unii Europejskiej

 

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia ww kompetencji, GITD może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika bez wyznaczenia zarządzającego transportem, ale pod warunkiem, że:

 

  1. Zostanie wyznaczona osoba fizyczna posiadająca dobrą reputacją i wymagane kompetencje zawodowe, która mieszka na terenie Unii Europejskiej.


  2. Zostanie zawarta umowa wiążąca tę osobę z przedsiębiorstwem. W umowie tej muszą zostać sprecyzowane zadania, które będą wykonywane w sposób rzeczywisty i ciągły oraz zakres obowiązków, w tym m.in: utrzymanie i konserwacja pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawowa księgowość, przydzielania ładunków lub usług kierowcom i pojazdom, sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem.


  3. Osoba zarządzająca transportem będzie kierować operacjami transportowymi nie więcej niż 4 różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów (Ważne! Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o obniżeniu liczby przedsiębiorstw lub łącznej wielkości floty pojazdów, którymi może zarządzać ta osoba).


  4. Osoba zarządzająca transportem będzie wykonywać określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a swoje obowiązki – niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których wykonywane są przewozy.

 

WAŻNE! Mikroprzedsiębiorca może – bez wyznaczania zarządzającego transportem – wyznaczyć w umowie osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu. Osoba ta musi spełniać warunki z wszystkich 4 powyższych podpunktów.

 

_______________

Źródło: https://gitd.gov.pl

Komentarze do wpisu (0)

Zobacz produkty, które wybraliśmy dla Ciebie
TachoReader COMBO PLUS czytnik tachografu i karty kierowcy
TachoReader COMBO PLUS czytnik tachografu i karty kierowcy
1 474,77 zł 1 228,77 zł 1 199,00 zł 999,00 zł
szt.
4Trans Rozliczenia  - program do rozliczania czasu pracy kierowców
4Trans Rozliczenia - program do rozliczania czasu pracy kierowców
3 198,00 zł 2 600,00 zł
szt.
Usługa analizy naruszeń kierowcy
Usługa analizy naruszeń kierowcy
36,90 zł 30,00 zł
szt.
TachoReader BASIC czytnik tachografu
TachoReader BASIC czytnik tachografu
982,77 zł 664,20 zł 799,00 zł 540,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl