Wpisy manualne w tachografie - dlaczego warto je robić? Praktyczne przykłady

0
Wpisy manualne w tachografie - dlaczego warto je robić? Praktyczne przykłady

Zgodnie z artykułem 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, jeżeli kierowca w wyniku oddalenia się od pojazdu nie jest w stanie używać urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wówczas okresy jego aktywności powinny być nanoszone poprzez wpis manualny na kartę kierowcy za pomocą tachografu cyfrowego lub ręcznie na odwrocie wykresówki. Dokładnie w jakich sytuacjach należy dokonać wpisów manualnych i dlaczego warto je robić?

Jakie kary grożą za brak wykonania wpisu manualnego?

 

Taryfikator dla kierowców  – Załącznik nr 1 UoTD

Jeżeli kierowca okazuje dane, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących aktywności, wówczas kierowca zapłaci 100 zł za każdy dzień.

 

 

 

 

Przykład 1

W piątek kierowca wrócił na bazę i wyjął kartę z tachografu. W poniedziałek wkłada kartę do tachografu i rozpoczyna jazdę - nie ma zaświadczenia oraz nie zrobił wpisu manualnego. W takim przypadku, podczas kontroli na drodze kierowca otrzyma karę w wysokości 100 zł za każdy dzień braku aktywności. Dodatkowo naruszenie będzie dla firmy kwalifikowane jako bardzo poważne.


Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika – Załącznik nr 3 UoTD

Nowy taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika złagodził karę za niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzania danych na wykresówkę lub kartę kierowcy. Do września 2018 roku kara wynosiła aż 300 zł za każdy dzień. W nowym taryfikatorze wysokość tej kary to 50 zł za każdy wpis  plus klasyfikacja jako bardzo poważne naruszenie.

 

 

 

Jakie czynności kierowca powinien rejestrować?


Według artykułu 34 pkt. 5 Rozporządzenia UE nr 165/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lutego 2014 roku, kierowcy obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:

  

Podczas kontroli na drodze inspektor sprawdza bieżący dzień oraz ostatnie 28 dni. Wszystkie czynności z tego okresu powinny znajdować się na karcie kierowcy bądź na wykresówkach.

 

 

W jakich sytuacjach należy zrobić wpis manualny?

Zgodnie z artykułem 34 Rozporządzenia UE nr 165/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lutego 2014 roku:

 

1. Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu.

Nie wyjmuje się wykresówki ani karty kierowcy z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów.

Wykresówka lub karta kierowcy nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona.

  

Przykład 2

"Inne powody" o jakich czytamy w Rozporządzeniu UE nr 165/2014 w jakich dopuszczalne jest wyciągnięcie karty kierowcy lub wykresówki to np. żądanie inspektora podczas kontroli drogowej. Po kilkunastu minutach karta wraca do tachografu, ale kierowca powinien zrobić wpis manualny - inna praca.

Przykład 3

Kierowca zjeżdża na bazę, nie kończy dnia pracy, ale ktoś chce odczytać dane z karty. Można to zrobić, ale trzeba uzupełnić brakujący opis wpisem manualnym.

Przykład 4

Ostrzegamy przed wyjmowaniem kart kierowcy, kiedy kierowca odbiera odpoczynek np. 45 minutowy w jeździe ciągłej. Zalecamy, aby kartę odczytać np. tuż po zakończeniu jazdy, później włożyć kartę i zrobić wpis manualny "inna praca" a następnie odebrać odpoczynek 45 minutowy. Nie należy wyjmować karty w trakcie trwania odpoczynku, ponieważ brak zarejestrowanego odpoczynku może zostać potraktowany przez inspektora jako inna praca.

  

Od 2 marca 2015 roku (Art. 34 pkt 3 Rozp. (UE) nr 165/2014)

 

3. Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe, to okresy:

wprowadza na kartę kierowcy przy pomocy wpisu manualnego przy pomocy tachografu cyfrowego lub ręcznie na odwrocie wykresówki.

 

Jednocześnie nie ma obowiązku przedkładania zaświadczeń (popularnie zwanych „weekendówkami” lub „urlopówkami” potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu.

 

Polskie akty prawne również potwierdzają powyższe zapisy i od 3 września 2018 r. art. 31 Ustawy o czasie pracy kierowców ma nowe brzmienie:

W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych, zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 lub Umową AETR, przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany wystawić kierowcy wykonującemu przewóz drogowy, zatrudnionemu u tego przedsiębiorcy zaświadczenie, jeżeli kierowca:

1) przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;

2) przebywał na urlopie wypoczynkowym;

3) miał czas wolny od pracy;

4) prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR;

5) wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu;

6) pozostawał w gotowości do wykonywania pracy w rozumieniu art. 9 ust. 1 – w przypadku przewozu drogowego, do którego ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006, lub w rozumieniu art. 12 ust. 3 lit. c załącznika do Umowy AETR – w przypadku przewozu drogowego, do którego ma zastosowanie Umowa AETR.

 

 

We wspomnianym wcześniej art. 34 Rozp. (UE) nr 165/2014 mowa jest o braku konieczności przedstawiania zaświadczeń potwierdzających czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. Jednak cześć kontrolujących może uznać, że artykuł ten nie dotyczy nieobecności takich jak urlop czy zwolnienie chorobowe.

Wpisy manualne a zaświadczenia

W związku z powyższym zalecamy posiadanie zaświadczenia w następujących przypadkach:

  • urlop lub zwolnienie chorobowe,
  • nieudany wpis manualny lub jego brak, który w trasie można ewentualnie zastąpić wydrukiem z tachografu i na jego rewersie zaznaczyć odpowiedni odpoczynek, uzupełniając dane kierowcy z jego podpisem a po powrocie uzupełnić zaświadczeniem,
  • stary tachograf cyfrowy, w którym nie da się zrobić wpisu manualnego za dowolny okres,
  • inne prace lub prowadzenie pojazdu wyłączonego z Rozporządzenia WE/561/2006 (ale jeżeli w danym dniu występuje tryb mieszany, czyli inna praca lub jazda pojazdem wyłączonym oraz podlegającym pod Rozporządzenie WE/561/2006, to wszystkie czynności poza pojazdem z tachografem mają być uzupełnione wpisem manualnym lub ręcznie na wykresówkę)
  • Jazda jednocześnie na tachografach analogowych i cyfrowych – dane rejestrowane na różnych nośnikach nie powinny być sprzeczne, czyli dane rejestrowane na wykresówkach powinny być pominięte przy wpisach manualnych na tachografach cyfrowych. Jednak nie zawsze kierowcy potrafią zrobić taki wpis i wtedy warto uzupełnić zaświadczeniami
  • jeżeli kierowca poprosi…

 

Przykładowy wpis manualny na tarczce

 

 

Przykładowy wpis manualny - tachograf VDO rev. od 1.4

 

 

Przykładowy wpis manualny - tachograf Stoneridge rev. 7, Exact Duo, Exact Duo 2

 

 

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl