Czas jazdy ciągłej i dzienny czas prowadzenia pojazdu

0
Czas jazdy ciągłej i dzienny czas prowadzenia pojazdu

Stosowanie się kierowców do norm czasu pracy kierowcy oraz robienie przerw w czasie jazdy, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Kierowca, który stosuje się do przepisów jest w pełni sił psychofizycznych. Dlatego, to czy kierowca prowadzi pojazd zgodnie z przepisami, tak często jest sprawdzane przez służby kontrolne. I choć zagadnienia czasu jazdy ciągłej i dziennego czasu prowadzenia pojazdu w teorii wydają się proste, to w praktyce takie już nie są. Niestety bardzo łatwo można się pomylić (nie będąc świadomym), a kary za te pomyłki są bardzo wysokie.

Zgodnie z Artykułem 7 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006

"Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku."

Przykład 1: Poprawny

 

"Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego."

Przykład 2: Poprawny

Przykład 3: Poprawny

 

Przykład 4 - Jeśli kierowca zamiast 1 minutę jazdy zrobi 1 minutę innej pracy, po czym odbierze przerwę 15 minutową, wykona jazdę (4:29) i odbierze przerwę 30 minutową popełni naruszenie. 

 

Interpretacja przepisów

W celu ujednolicenia interpretacji przepisów, UE daje nam różnego rodzaju zalecenia, wyjaśnienie i decyzje:

 

 

Na co dodatkowo warto zwrócić uwagę 

Wytyczna nr 1 Komisji Europejskiej

"Kierowca musi bezwzględnie przestrzegać przepisów i nie przekraczać dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu, za wyjątkiem wystąpienia nieprzewidzianych i wyjątkowych okoliczności, gdy nie jest w stanie przestrzegać rozporządzenia bez powodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, bezpieczeństwa osób, pojazdu i ładunku. Jeśli kierowca zdecyduje, że konieczne jest odstępstwo od rozporządzenia i że nie będzie ono zagrażało bezpieczeństwu drogowemu, musi on/ona wskazać odręcznie charakter odstępstwa i jego przyczyny (w jakimkolwiek języku wspólnotowym, na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego albo w planie pracy), natychmiast po zatrzymaniu się."

Wytyczna nr 2 Komisji Europejskiej

"Trzeci przypadek to pojazd obsługiwany przez więcej niż jednego kierowcę. W sytuacji, gdy drugi kierowca pozostający do dyspozycji, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu, siedzi obok kierowcy i nie pomaga mu w sposób aktywy w prowadzeniu pojazdu, 45 minutowy „okres gotowości” drugiego kierowcy może być uznany za „przerwę”." 

Wytyczna nr 4 Komisji Europejskiej

"Ponieważ cyfrowe tachografy dokładniej rejestrują czas pracy niż tachografy analogowe, kierowcy wykonujący kursy z częstymi przystankami lub kursy z kilkoma miejscami rozładunku mogą mieć więcej zapisów o prowadzeniu pojazdu używając cyfrowego tachografu, niż gdyby używali tachografu analogowego. Sytuacja ta ma charakter tymczasowy i może dotyczyć głównie lokalnych dostaw realizowanych transportem drogowym. Będzie tak tylko w okresie przejściowym, gdy w użyciu będą zarówno tachografy cyfrowe jak i analogowe."

Wytyczne GITD 2011 nr 1 z dnia 28 lipca 2011

"Każde wykorzystanie przerwy trwającej co najmniej 45 minut rozpoczyna kolejny okres rozliczeniowy, a więc na kolejne cztery i pół godziny jazdy musi przypadać kolejna przerwa odebrana zgodnie z ww. przepisem."

 

Inne przykłady błędnej interpretacji przepisów

Przykład 5 - Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 04:30h i jest to BPN

 

Przykład 6 - Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 02:30h

 

 

Kary za naruszenia

Kary dla przedsiębiorcy - taryfikator

Kary dla kierowcy - taryfikator

 

Prawidłowe przykłady interpretacji przepisów

Przykład 7: Prawidłowy

 

Zgodnie z Artykułem 6 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006

"Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin."

Art. 4 k) „dzienny czas prowadzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku;Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

 

Przykład 8: Prawidłowy

 

"Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu."

Art. 4 i) „tydzień” oznacza okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę;

 

Przykład 9: Prawidłowy

 

Kary za naruszenia

Kary dla przedsiębiorcy - taryfikator

 

Kary dla kierowcy - taryfikator


 

Czytaj więcej o naruszeniach NARUSZENIA KIEROWCÓW: NN, BPN, PN, NMW. CZYM SĄ I NA CO MAJĄ WPŁYW?

 

Komentarze do wpisu (0)

Nasze propozycje do tego co masz w koszyku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl